11 věcí, které Ježíš nikdy neřekl

Pár z mnoha věcí, které se nám čas od času popletou…

#1 Podle toho poznají, že jste moji učedníci, podle vaší neomylné teologie a „dokonalého chování“.
(Jan 13:35)

#2 Pokud někdo nevěří přesně jako věříš ty, ujistěte se, že uděláte všechno co můžete, abyste na něj útočili a kritizovali ho, jak to jen jde.
(Marek 9:38-41)

#3 Buďte ke všemu tolerantní, já jsem jen jedna z mnoha cest k Bohu!
(Jan 14:6)

#4 Ujistěte se, že církev je celá o Vás a že je o Vás dobře postaráno. Prosím nedělejte nic, co by vám bylo nějak nepříjemné. Můj cíl je, abyste byli šťastní!
(Matouš 20:28, Lukáš 9:23-24)

#5 Za žádnou cenu neříkejte nikomu evangelium… nechte si to pro sebe! Důvod, proč jsem zemřel na kříži je ten, abyste se scházeli v malých hloučcích a diskutovali o „hlubokých věcech“, které z pohledu věčnosti nikomu nepomůžou.
(Matouš 28:20, Marek 16:15, Lukáš 24:48, Jan 20:21, Skutky 1:8, Římanům 10:14, Římanům 10:17)

#6 NIKDY nezkoušejte nic nového a hlavně neriskujte! Nikdy nedělejte kroky víry. Modlete se skromně a jen za drobnosti.
(Izajáš 43:18-19, Židům 11:1, Jan 14:12-14, Žalm 2:8)

#7 Můžete mě následovat a nijak se to nedotkne vaší peněženky.
(Matouš 6:19-24)

#8 Pomodlete se modlitbu spasení, abyste nešli do pekla, a pak si žijte jak chcete…
(Jan 14:15, 21)

#9 Nečekám, že byste vy osobně nebo vaše církev měli nést nějaké ovoce.
(Jan 15:4)

#10 Oddělte se od světa!
(Jan 17:15)

#11 Čas od času podiskutujte o tom, co v Bibli byste měli ještě brát vážně, protože jednou přijde čas, kdy už to bude pro vaši dobu příliš staré.
(Lukáš 21:33)