Byl jednou jeden topící se člověk…

Jednou byl jeden člověk, který se topil uprostřed jezera a nebyl schopný se vlastní silou nijak zachránit.

Plula okolo loď plná lidí, kteří vášnivě debatovali, jestli jsou tonoucí lidé předurčeni k tomu, aby se utopili, anebo se topí z jejich vlastní svobodné volby.

Plula okolo jiná loď plná lidí, kteří pilně studovali, jak pomoct topícím se lidem.

Za chvíli projížděla třetí loď, obsazena lidmi, kteří se úpěnlivě modlili za topící se lidi.

Potom připlula čtvrtá loď, všimli si topícího se člověka, ale řekli: „My máme rádi naši loď takovou, jaká je. Kdybychom ho tu vzali, tak by se plno věcí změnilo, museli bychom udělat nějaké úpravy, a každý by už neznal každého.“ A tak pluli dál.

Objevila se pátá loď, plná lidí, kteří křičeli na topícího se člověka, že je tak hloupý, že se dostal do takové situace.

Šestá loď plula poblíž a řekli topícímu se člověku, že by mu rádi pomohli, ale nejdřív by potřebovali, aby se usušil a přestal vyvádět takový randál, protože by to mohlo narušit čistotu na jejich lodi.

A nakonec připlula sedmá, ti zastavili a zachránili muže, který se topil.

 

Která loď je tvoje církev? :)

.

převzato z perrynoble.com