Zásady řešení konfliktů v církvi

Konflikty a problémy v církvi jsou poměrně běžnou záležitostí. Nikdo z nás se jim nevyhne, a často nám hrozí, že nám přerostou přes hlavu a budeme chtít někoho zabít. Na základě zkušeností a pozorování na různých místech v evangelikálním prostředí jsem proto sestavil několik zásad biblického řešení konfliktů.
 .
 1. Pro úsporu času a nervů nemá moc smysl se daného člověka ptát, jak to myslel nebo proč to udělal, a nejlepší je zlý úmysl rovnou předpokládat – protože lidi zpravidla zlý úmysl mají.
 2. Vpodstatě nikdy ale opravdu nikdy o problému neříkejte přímo člověku, kterého se to týká – kdyby se to dozvěděl mohl by si to vzít osobně, nebo se urazit a přestat dělat to, k čemu ho potřebujete.
 3. …anebo danou věc udělal proto, že vás stejně nesnáší, a dát mu najevo že vás to zranilo by mu mohlo navíc udělat radost.
 4. Nejlepší způsob, jak začít problém či nedorozumění řešit, je sdílet ho se všemi okolo, kteří vám potvrdí váš pohled na věc.
 5. Abyste mohli problém s druhou osobou vyřešit duchovně, je nejlepší problém sdílet na nějakém modlitebním setkání (na kterém tato osoba není), aby se za něj mohlo co nejvíce lidí modlit.
 6. Zpravidla nemá smysl a ani není správné řešit konflikt s horkou hlavou, takže je nejlepší si pamatovat či zapisovat, co vám kdo udělal, a v příhodné chvíli mu to vše najednou (ideálně po několika letech) vmést do tváře. Nemělo by se to míchat s pozitivními věcmi, to ničemu nepomůže a dotyčný by si mohl koneckonců myslet, že něco dělá i dobře.
 7. Pokud jste už v církvi s něčím opravdu nespokojeni a potřebujete to ze sebe dostat, nejlepší způsob je poslat email na staršovstvo. Staršovstvo stejně nemá moc co dělat, a tak do agendy na příští setkání rádi vyhradí 45 minut k řešení vašeho problému.

Do čeho jsem se pustil

Informace o mém sbírání podpory na službu v ESK & KAM

 

 

Přihlášení k odběru mého newsletteru


Pokud chcete obdržet materiál s detailnějšími informacemi o mé službě, nebo máte jakékoli další otázky, neváhejte mě kontaktovat na oszturc@kam.cz :)

Jak si úspěšně udržet tradiční zakonzervovanou církev!

Několik klíčových bodů, jak mít uzavřenou církev, hlavně pro vedoucí!

#1 Potřebujete mít lhostejné vedení!
Vedoucí musejí za každou cenu usilovat o osobní pohodlí a dávat velký pozor na to, aby nikdo nevířil hladinu.

#2 V církvi se nesmí vyskytovat touha oslovit lidi, kteří jsou daleko od Boha!
Skutečně, noví lidé mohou do církve přinést nevítané nadšení, které nijak nepomůže lidem, kteří usilují o uzavřenost. Takže… nesmíte se soustředit na evangelium… místo toho vyučujte hromadu historických přednášek, hlubokých neaplikovatelných věcí a mluvte o věcech, které nikoho moc nezajímají. Tohle udrží lidi, kteří jsou daleko od Boha, bezpečně daleko od vás, a nebudou vám kazit atmosféru ve vašem svatém hloučku.

#3 Nechtějte po lidech za žádnou cenu nikdy žádný typ závazku.
Členům musí být vždy dovoleno dělat co a jak chtějí a NIKDY by se neměli cítit za žádných okolností nepohodlně nebo pohoršeně. Pokud lidé začnou Bohu reagovat na jeho výzvy, zvýší to jejich nadšení, což nám na uzavřenosti nijak nepřidá.

#4 Buďte vždy předvídatelní.
Hrajte pořád ty stejné písně stejným způsobem, modlete se stejné dlouhé modlitby a ujistěte se, že lidé vždy přesně ví co a jak bude následovat.

#5 Když jde cokoli do kytek, mějte připravenu řadu výmluv.
Za žádných okolností nemluvte o viditelných problémech, které u vás jsou. Spíše byste měli kritizovat církve a služby, kterým se daří více než vám, protože to odláká pozornost od vaší vlastní nefunkčnosti a dovolí vám to udržet současný stav vaší církve netknutý.

#6 Prosím dávejte pozor na to, abyste nic nijak nespojovali se současnou kulturou.
Pokud chcete čistou tradiční církev, musíte lidi přesvědčit, že jejich životy od pondělí do soboty a jejich život v neděli jsou dvě úplně odlišné věci. Nemůžete vyučovat, že Bible mluví k nám do dnešní kultury, protože kdyby se lidem Bible spojila s reálným životem, mohli by začít zažívat věci, které by vaši církev úplně proměnily.

#7 Musíte dovolit lidem předstírat, že jejich životy jsou dokonalé.
Pokud má někdo problém, musíte ho buď z církve vyhodit, nebo jim říct, aby se chovali, jako by žádný problém nebyl. Pokud si lidé nosí svoje problémy do církve, kde je otevřou, Ježíš jim pomůže je vyřešit a oni z toho budou vysvobozeni, církev si jen těžko udrží zakonzervovaný stav.

#8 Musíte se soustředit na vnějšek a ne na vnitřek.
To, jak se lidé oblékají, musí být to nejdůležitější téma. O tom, jak žijí, by se nemělo mluvit vůbec.

#9 Dávejte pozor na narušitele klidu.
Čas od času se může objevit někdo, kdo bude pochybovat o tom, že varhany nebo klavír jsou ten nejvíce cool nástroj, a že Bohu opravdu záleží na tom, aby bohoslužba navždy vypadala stejně.
Takovému člověku musíte co nejdřív rázně stranou vysvětlit, že všechny hluboké duchovní rituály mají svůj význam, a že on je jen nemá úctu ke starším a je příliš neduchovní na to, aby to pochopil.

#10 Vynaložte dost úsilí na to, abyste byli opravdu odděleni od okolního světa
Při jakémkoliv sebemenším úsilí přizpůsobit církev současným lidem buďte vždy připraveni citovat Římanům 12:2 (nemusíte vůbec tušit, o čem ten verš opravdu je, zní to samo o sobě dost duchovně a přebije to všechny argumenty).
A raději v církvi nemluvte o Lukáš 19:10, 1.Kor. 9:19, Matouš 28:18-20, Lukáš 5:31-32, Sk 15:10,19 a hromadě dalších…

11 věcí, které Ježíš nikdy neřekl

Pár z mnoha věcí, které se nám čas od času popletou…

#1 Podle toho poznají, že jste moji učedníci, podle vaší neomylné teologie a „dokonalého chování“.
(Jan 13:35)

#2 Pokud někdo nevěří přesně jako věříš ty, ujistěte se, že uděláte všechno co můžete, abyste na něj útočili a kritizovali ho, jak to jen jde.
(Marek 9:38-41)

#3 Buďte ke všemu tolerantní, já jsem jen jedna z mnoha cest k Bohu!
(Jan 14:6)

#4 Ujistěte se, že církev je celá o Vás a že je o Vás dobře postaráno. Prosím nedělejte nic, co by vám bylo nějak nepříjemné. Můj cíl je, abyste byli šťastní!
(Matouš 20:28, Lukáš 9:23-24)

#5 Za žádnou cenu neříkejte nikomu evangelium… nechte si to pro sebe! Důvod, proč jsem zemřel na kříži je ten, abyste se scházeli v malých hloučcích a diskutovali o „hlubokých věcech“, které z pohledu věčnosti nikomu nepomůžou.
(Matouš 28:20, Marek 16:15, Lukáš 24:48, Jan 20:21, Skutky 1:8, Římanům 10:14, Římanům 10:17)

#6 NIKDY nezkoušejte nic nového a hlavně neriskujte! Nikdy nedělejte kroky víry. Modlete se skromně a jen za drobnosti.
(Izajáš 43:18-19, Židům 11:1, Jan 14:12-14, Žalm 2:8)

#7 Můžete mě následovat a nijak se to nedotkne vaší peněženky.
(Matouš 6:19-24)

#8 Pomodlete se modlitbu spasení, abyste nešli do pekla, a pak si žijte jak chcete…
(Jan 14:15, 21)

#9 Nečekám, že byste vy osobně nebo vaše církev měli nést nějaké ovoce.
(Jan 15:4)

#10 Oddělte se od světa!
(Jan 17:15)

#11 Čas od času podiskutujte o tom, co v Bibli byste měli ještě brát vážně, protože jednou přijde čas, kdy už to bude pro vaši dobu příliš staré.
(Lukáš 21:33)

Zásady hlubokého kázání

 1. Po pořádném kázání si musí lidé cestou domů říkat něco ve smyslu: „To bylo dneska do hloubky, co?“, a podobně… Zásadně se musí posluchači cítit duchovnější než před bohoslužbou.
 2. Kázání obsahuje alespoň 5 úryvků z Bible, které by ovšem neměly na sebe nijak viditelně navazovat a alespoň 9 hlavních bodů, které by zase neměly přímo navazovat na úryvky z Bible.
 3. Během hlubokého kázání by neměl nikdo z posluchačů rozumět, o čem se mluví. V ideálním případě ani kazatel sám.
 4. Nikdo by neměl mít tušení, jak dané myšlenky aplikovat do života. Jakmile se kázání spojuje s reálným životem, tak zavání povrchností a ztrácí se z něj tajemno.
 5. Čím více slov se přečte v řečtině/hebrejštině, tím je hlubší duchovní užitek.  Opravdu hluboký a duchovní kazatel přechází do srozumitelné češtiny jen v nouzových případech.
 6. Opravdu hluboké slovo zůstane na svaté půdě, a vytrácí se z hlavy, čím více se posluchač přibližuje domovu. V hlavě by měl zůstat jen matný dojem, že dneska to bylo dobré.

Proč u nás děláme finanční sbírku

Navzdory tomu, že u nás v republice není populární v církvi mluvit o penězích, natož peníze aktivně vybírat, oznamujeme u nás na otevřených bohoslužbách pravidelně finanční sbírku. Navíc tyto bohoslužby jsou určeny pro lidi ve věku mládeže, a to hlavně pro lidi, kteří zatím nemají vztah s Bohem. Read more