Jak si úspěšně udržet tradiční zakonzervovanou církev!

Několik klíčových bodů, jak mít uzavřenou církev, hlavně pro vedoucí!

#1 Potřebujete mít lhostejné vedení!
Vedoucí musejí za každou cenu usilovat o osobní pohodlí a dávat velký pozor na to, aby nikdo nevířil hladinu.

#2 V církvi se nesmí vyskytovat touha oslovit lidi, kteří jsou daleko od Boha!
Skutečně, noví lidé mohou do církve přinést nevítané nadšení, které nijak nepomůže lidem, kteří usilují o uzavřenost. Takže… nesmíte se soustředit na evangelium… místo toho vyučujte hromadu historických přednášek, hlubokých neaplikovatelných věcí a mluvte o věcech, které nikoho moc nezajímají. Tohle udrží lidi, kteří jsou daleko od Boha, bezpečně daleko od vás, a nebudou vám kazit atmosféru ve vašem svatém hloučku.

#3 Nechtějte po lidech za žádnou cenu nikdy žádný typ závazku.
Členům musí být vždy dovoleno dělat co a jak chtějí a NIKDY by se neměli cítit za žádných okolností nepohodlně nebo pohoršeně. Pokud lidé začnou Bohu reagovat na jeho výzvy, zvýší to jejich nadšení, což nám na uzavřenosti nijak nepřidá.

#4 Buďte vždy předvídatelní.
Hrajte pořád ty stejné písně stejným způsobem, modlete se stejné dlouhé modlitby a ujistěte se, že lidé vždy přesně ví co a jak bude následovat.

#5 Když jde cokoli do kytek, mějte připravenu řadu výmluv.
Za žádných okolností nemluvte o viditelných problémech, které u vás jsou. Spíše byste měli kritizovat církve a služby, kterým se daří více než vám, protože to odláká pozornost od vaší vlastní nefunkčnosti a dovolí vám to udržet současný stav vaší církve netknutý.

#6 Prosím dávejte pozor na to, abyste nic nijak nespojovali se současnou kulturou.
Pokud chcete čistou tradiční církev, musíte lidi přesvědčit, že jejich životy od pondělí do soboty a jejich život v neděli jsou dvě úplně odlišné věci. Nemůžete vyučovat, že Bible mluví k nám do dnešní kultury, protože kdyby se lidem Bible spojila s reálným životem, mohli by začít zažívat věci, které by vaši církev úplně proměnily.

#7 Musíte dovolit lidem předstírat, že jejich životy jsou dokonalé.
Pokud má někdo problém, musíte ho buď z církve vyhodit, nebo jim říct, aby se chovali, jako by žádný problém nebyl. Pokud si lidé nosí svoje problémy do církve, kde je otevřou, Ježíš jim pomůže je vyřešit a oni z toho budou vysvobozeni, církev si jen těžko udrží zakonzervovaný stav.

#8 Musíte se soustředit na vnějšek a ne na vnitřek.
To, jak se lidé oblékají, musí být to nejdůležitější téma. O tom, jak žijí, by se nemělo mluvit vůbec.

#9 Dávejte pozor na narušitele klidu.
Čas od času se může objevit někdo, kdo bude pochybovat o tom, že varhany nebo klavír jsou ten nejvíce cool nástroj, a že Bohu opravdu záleží na tom, aby bohoslužba navždy vypadala stejně.
Takovému člověku musíte co nejdřív rázně stranou vysvětlit, že všechny hluboké duchovní rituály mají svůj význam, a že on je jen nemá úctu ke starším a je příliš neduchovní na to, aby to pochopil.

#10 Vynaložte dost úsilí na to, abyste byli opravdu odděleni od okolního světa
Při jakémkoliv sebemenším úsilí přizpůsobit církev současným lidem buďte vždy připraveni citovat Římanům 12:2 (nemusíte vůbec tušit, o čem ten verš opravdu je, zní to samo o sobě dost duchovně a přebije to všechny argumenty).
A raději v církvi nemluvte o Lukáš 19:10, 1.Kor. 9:19, Matouš 28:18-20, Lukáš 5:31-32, Sk 15:10,19 a hromadě dalších…